ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Αφορά κυρίως όσους έχουν ένα βάρος χαμηλότερο από αυτό που τους κάνει να νιώθουν καλά, υγιείς και ακμαίοι. Επίσης μπορεί να σας αφορά αν είχατε κάποια ακούσια μείωση βάρους, συνοδευόμενη ή όχι από ιατρική αιτία.