Θέλετε να υπολογίσετε το δείκτη μάζας σώματός σας; Αναρωτιέστε ποια είναι φυσιολογικά όρια του δείκτη μάζας σώματος αλλά και τι δείχνει ο δείκτης μάζας σώματος για τη διατροφή και την υγεία σας; Αν η απάντηση είναι «ναι» τότε βρίσκεστε στο σωστό κείμενο. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος
Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για τον ορισμό των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών ύψους / βάρους στους ενήλικες και για την ταξινόμησή τους (κατηγοριοποίηση τους) σε ομάδες. Πιο πρακτικά, πρόκειται για το λόγο του ύψους προς το βάρος σας στο τετράγωνο.

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) αντιπροσωπεύει έναν δείκτη παχυσαρκίας του ατόμου ενώ επιπλέον χρησιμοποιείται ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη πολλών προβλημάτων υγείας.